Welkom

bij ProWat, het bedrijf van Willem Wind.

Willem is al bijna 20 jaar actief in de hoogbegaafden wereld en heeft tal van dingen gedaan en georganiseerd om een betere plek te creëren voor alle hoogbegaafden in de samenleving. Geen gemakkelijke klus.

Zijn ervaring

Hij heeft twee boeken geschreven, hij heeft de Dag van de Hoogbegaafdheid een aantal jaren georganiseerd en een voettocht van 4 maanden gemaakt dwars door Nederland. In 2008 heeft Willem de website ikbenhoogbegaafd.nl opgezet, een website met heel veel informatie voor alle hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen. En hij heeft een onderwijsconcept ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen, Open Space Onderwijs. De meeste van zijn activiteiten staan chronologisch vermeld op willemwind.nl.

Zijn kennis

Met zijn kennis en ervaring kan Willem u op diverse gebieden van dienst zijn.

In een persoonlijk gesprek biedt hij u een luisterend oor en geeft hij graag zijn kennis en ervaring door. Het gaat er hem om dat u weer verder kunt.

Heeft u oplossingen nodig voor uw hoogbegaafde werknemer (M/V)? Dan bent u aan het goede adres bij Willem. Hij kan in samenspraak met u en de werknemer oplossingen aandragen die bij zullen dragen aan de verhoging van de productiviteit van uw werknemer en zorgen voor een betere sfeer binnen uw bedrijf.

Bent u ouder van een hoogbegaafd kind? Dan kan Willem u helpen wijs te worden uit alle gevraagde en ongevraagde adviezen die u al hebt gekregen. Hij is zelf vader van 3 hoogbegaafde kinderen en heeft veel ervaring met het onderwijs. Samen met uw kind kunnen we komen tot oplossingen die het leven voor iedereen aangenamer zal maken.

Zoekt u een spreker die zelf hoogbegaafd is en veel kan vertellen over diverse onderwerpen? Dan is Willem de man die u zoekt. Willem praat graag over hoogbegaafd-zijn en hoogbegaafdheid en heeft de kennis en de ervaring om hier met enig gezag over te kunnen spreken.

Ook partners van hoogbegaafden kunnen baat hebben bij de kennis en ervaring die Willem opgedaan heeft al die jaren. Wilt u een bepaalde hoogbegaafde beter snappen en een betere relatie met hem of haar opbouwen? Daar kan Willem zeker een positieve bijdrage aan leveren.

Wat Willem ook graag doet is het begeleiden van een open, enthousiast en vrolijk gesprek op hoogbegaafden-niveau met een groepje mensen die wel eens even voluit wil gaan met hun intelligentie. Geen onderwerp is taboe, alles mag gezegd of gevraagd worden. Willem zorgt er voor dat u en uw publiek met plezier kan terugkijken op deze avond.

Neem vooral vrijblijvend contact met hem op en merk zelf hoeveel Willem kan bijdragen aan uw zoektocht.

Zijn drive

Willem Wind is een gedreven man. Zijn drive vindt hij in zijn toekomstbeeld waarin alle hoogbegaafde kinderen en volwassenen zichzelf kunnen, mogen en zelfs moeten zijn. Dat het onderwijs en de opvoeding zich daarbij aanpassen op een zeer flexibele manier. Dat kan als het ons gegund wordt door zowel de maatschappij als onszelf.
Een toekomst waarin hoogbegaafden van welke leeftijd ook, niet meer overleven maar leven, in voorspoed en geluk. Dat ze dingen doen die hen energie geeft en waarmee ze hun gift, hun uitzonderlijk hoge intelligentie, voor henzelf optimaal kunnen en mogen benutten. En dat hoogbegaafden elkaar het voordeel van de twijfel geven en de andere hoogbegaafde iets gunt. Dat ze samenwerken als hechte groep, om dit toekomstbeeld een constante werkelijkheid te laten zijn.

Willem wil daar zijn bijdrage aan leveren. Hij wil graag samenwerken met andere hoogbegaafden en derden om dit doel te bereiken. En hij weet dat samenwerken voor hoogbegaafden een hele opgave is. Hij weet dat het geven en nemen is en dat het niet vanzelf komt. Maar hij is er van overtuigd dat het steeds meer gaat lukken, met vallen en opstaan. Zolang we onderweg zijn, zullen we ook eens bij ons doel komen.

Willem is oprichter en beheerder van de website ikbenhoogbegaafd.nl. Op deze goed bezochte website vindt u veel artikelen en oproepen van hem. Daarnaast staat er een schat aan informatie op over scholen, hulpverleners, andere hoogbegaafden en bv. sprekers. Het is zeker een bezoekje waard.

Deze website

Op deze website ProWat.nl, kunt u in het Nederlands en het Duits lezen wat hoogbegaafdheid is en waar het vandaan komt. Zie het menu. Daarnaast geeft hij u een inkijkje in het traject dat veel hoogbegaafden doorlopen vooraleer ze er zelf (meer) baat bij hebben om hoogbegaafd te zijn. Dit duurt al snel enkele jaren maar het resultaat mag er dan ook wel zijn. Het heet de 5 stappen.

Ontmoeten

Willem hoopt u binnenkort te ontmoeten. Om samen oplossingen te vinden of te overleggen waar en hoe we samen een mooie en passende plaats kunnen creëren voor hoogbegaafden van alle leeftijden in onze samenleving.

Neem gerust en vrijblijvend contact met Willem op.